Forma part del nostre equip

Dinamitzador/a del projecte de Can Xammar

Cerdanyola del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Temps Complert

Contracte

En pràctiques

Tancat

Vacants

1

Període

6 mesos (15 set 2021 - 15 mar 2022)

Aplicar a l'oferta

Enviar CV i carta de motivació a frm@elroser.org

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
Es cerca un professional per engegar el projecte d'instal·lació juvenil de Can Xammar iniciat previament per l'equip de treball. Aquest projecte compta amb la posta en marxa de la gestió de la finca i la central de reserves, així com l'acompanyament dels grups de treball en les accions educatives.

Contracte laboral en pràctiques de 6 mesos a jornada completa vinculat a un programa de Garantia Juvenil.

Funcions

- Vetllar pel bon funcionament de la instal·lació.
- Generar plans de viabilitat segons les propostes plantejades.
- Acompanyar els programes educatius del servei de colònies i camps esportius.
- Planificar les activitats concretes, formulant un pla educatiu de qualitat.

Requisits

- Bon nivell de català parlat i escrit.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
- Titulació de grau superior (pot ser cicle formatiu, certificat de professionalitat) o grau universitari.
- Vehicle propi

A més a més, al ser un contracte vinculat a garantia juvenil és necessari:
- Tenir entre 18 i 30 anys.
- No haver treballar el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- No haver rebut cap acció educativa ni formativa en el dia natural anterior a la data de la sol·licitud.
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les oficines del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.

Valorable

- Disponibilitat d'horaris per atendre grups i adaptar-se a l'equip de voluntaris
- Domini d’eines: Microsoft Office i pack Adobe
- Experiència prèvia en l'àrea de gestió en l’àmbit d’ONG i en la gestió de ONL.
- Experiència en el món de l’educació o de l’acció social.
- Haver format part / col·laborat prèviament en una àrea de la Fundació Roser de Maig

Aplicar a l'oferta

Enviar CV i carta de motivació a frm@elroser.org