Forma part del nostre equip

Educador/a social

Cerdanyola del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Temps Complert

Contracte

En pràctiques

Tancat

Vacants

1

Període

6 mesos (15 set 2021 - 15 mar 2022)

Aplicar a l'oferta

Enviar CV i carta de motivació a frm@elroser.org

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
Es precisa personal qualificat per l’atenció de la infàcia i joventut, prioritàriament en risc d’exclusió social per atendre noves realitats del centre diari, així com col·laborar en la  formulació i planificació del curs del centre socioeducatiu.

Contracte laboral en pràctiques de 6 mesos a jornada completa vinculat a un programa de Garantia Juvenil.

Funcions

- Organitzar, conjuntament amb la coordinadora del centre els programes i propostes de curs.
- Redacció i elaboració de les programacions mensuals o trimestrals.
- Realització d'informes.
- Contacte i relació amb les famílies que participen.
- Vetllar per la qualitat de les activitats i el benestar dels participants.

Requisits

- Bon nivell de català parlat i escrit.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
- Titulació de grau superior (pot ser cicle formatiu, certificat de professionalitat) o grau universitari en l'ambit d'acció social.

A més a més, al ser un contracte vinculat a garantia juvenil és necessari:
- Tenir entre 18 i 30 anys.
- No haver treballar el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- No haver rebut cap acció educativa ni formativa en el dia natural anterior a la data de la sol·licitud.
- Estar inscrit com a demandant d’ocupació a les oficines del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.

Valorable

- Disponibilitat d'horaris per adaptar-se a l'equip de voluntaris
- Domini d’eines: Microsoft Office i pack Adobe
- Experiència prèvia en l'àrea de gestió en l’àmbit d’ONG i en la gestió de ONL.
- Experiència en el món de l’educació o de l’acció social.
- Haver format part / col·laborat prèviament en una àrea de la Fundació Roser de Maig

Aplicar a l'oferta

Enviar CV i carta de motivació a frm@elroser.org