top of page

Forma part del nostre equip

Monitoratge de lleure

L'Ametlla del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Temps Complert

Contracte

Obres i Serveis

Tancat

Vacants

2 per estada

Període

Tot l'any

Aplicar a l'oferta

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
Es cerca personal per realitzar les tasques de monitoratge de lleure per a la realització de colònies escolars i camps esportius a la instal·lació de Can Xammar.

Aquestes estades són segons demanda. Presentar-se a l'oferta és entrar en la borsa de monitors/es per a dur-ho a terme.

Funcions

- Realitzar i dinamitzar les propostes de lleure educatiu
- Representar a l'entitat davant d'institucions i clubs
- Avaluar la metodologia, el jocs i les activitats formalitzades per obtenir propostes de millora.
- Vetllar per la seguretat i benestar de tots els infants i joves del grup.

Requisits

- Comptar amb la titulació de monitoratge de lleure
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

Valorable

- Experiència en colònies de lleure
- Experiència amb infants i joves amb NEE
- Haver format part d'alguna realitat de la Fundació Roser de Maig
- Disponibilitat d'horaris

Aplicar a l'oferta

bottom of page