top of page

Forma part del nostre equip

Educadors/es socials

Cerdanyola del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Temps parcial 20h/s (Dll i Dc de 9.30h a 12.00h / Dll - Dv de 16.30h a 19.30h)

Contracte

Obres i Serveis

Tancat

Vacants

2

Període

A partir del març 2022

Aplicar a l'oferta

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
Es precisa personal qualificat per l’atenció de la infàcia i joventut en el marc del centre diari del Roser per l'acompanyament educatiu, així com l'estructuració i desenvolupament de la personalitat, sociabilització i adquisició d'aprenentatges per compesnar deficiències socioeducatives.

Funcions

- Organitzar els programes i propostes de curs.
- Redacció i elaboració de les programacions mensuals o trimestrals.
- Seguiment i acompanyament dels infants i joves.
- Realització d'informes.
- Contacte i relació amb les famílies que participen.
- Vetllar per la qualitat de les activitats i el benestar dels participants.

Requisits

- Bon nivell de català parlat i escrit.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals.
- Titulació de grau superior (pot ser cicle formatiu, certificat de professionalitat) o grau universitari en l'ambit d'acció social.
- Capacitat de lideratge i gestió d'equips.

Valorable

- Disponibilitat d'horaris per adaptar-se a l'equip de voluntaris
- Domini d’eines: Microsoft Office i pack Adobe
- Experiència prèvia en l'àrea de gestió en l’àmbit d’ONG i en la gestió de ONL.
- Experiència en el món de l’educació o de l’acció social.
- Experiència en gestió d'equips.
- Haver format part / col·laborat prèviament en una àrea de la Fundació Roser de Maig

Aplicar a l'oferta

bottom of page