top of page

Forma part del nostre equip

Personal de neteja i manteniment

L'Ametlla del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Valorable. Entre 20 i 35h / setmana

Contracte

Temporal

Tancat

Vacants

1

Període

6 mesos prorrogables

Aplicar a l'oferta

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
Formant part de l’equip que condueix la instal·lació de Can Xammar, es precisa personal que vetlli per al manteniment i estat de la finca en el seu dia a dia.

Es busca personal per realitzar les tasques de neteja i manteniment, tot incorporant altres funcions de cuina i consergeria.

Funcions

Neteja i desinfecció:
- Planificar espais per la ventilació i la renovació d’aire dins de la finca
- Neteja dels espais i utensilis comuns
- Neteja d’espais utilitzat després d’una estada com habitacions i bloc de sanitaris
- Desinfecció d’espais d’alt risc per la Covid19 com els sanitaris o la cuina
- Comunicar, si s’escau de desperfectes dins de les instal·lacions
- Realitzar tasques de bugaderia, si s’escau.

Manteniment:
- Recollir les estances utilitzades després d’una estada tot col·locant el mobiliari en el seu lloc, en el cas de que aquest s’hagi mogut.
- Revisar els punts de reciclatge de la casa i fer la gestió d’aquest així com fer la gestió dels residus especials com l’oli, bombetes trencades, aparells electrònics malmesos, mobiliari…
- Realitzar arranjament en aquells materials o estances que s’han malmès per l’ús
- Remodelar espais, si s’escau, com per exemple pintar de nou
- Fer comunicats de les incidències que hi ha a la casa

Requisits

- Treball en equip, proactivitat, organització i atenció al detall
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals

Valorable

- Experiència prèvia
- Disponibilitat en caps de setmana per atendre grups
- Haver format part d'alguna realitat de la Fundació Roser de Maig

Aplicar a l'oferta

bottom of page