top of page

Forma part del nostre equip

Tècnic administratiu/va

Cerdanyola del Vallès

Estat

Jornada Laboral

Temps Complert

Contracte

Temporal

Tancat

Vacants

1

Període

12 mesos

Aplicar a l'oferta

La Fundació Roser de Maig

La Fundació Roser de Maig és una ENL d’acció social, educativa i de lleure. Les finalitats fundacionals giren envers l’educació en el lleure i l’animació sociocultural, les quals es duen a terme mitjançant una tasca social i d’ajuda a aquelles persones que més ho necessiten.

La Consolidació d’aquesta entitat ha anat desenvolupant diferents realitats que cal teixir des d’una perspectiva tècnica.

Descripció de l'oferta

PROCÉS FINALITAT
Es cerca un professional per donar suport en tasques administratives, economiques i de secretariat a nivell general de la Fundació en un moment clau on es vol plantejar l'acreditació de l'entitat com a ONG.

La figura de tècnic administratiu s’assoscia principalment a la gestió i administració de la Fundació Roser de Maig així com de tots els seus Departaments d’Intervenció. Tanmateix, també té una posició encarregada d’auxiliar les tasques econòmiques de l’entitat, així com d’abanderar l’atenció presencial.

Funcions

- Acollir i atendre les famílies i participants del centre
- Acompanyar l'administració i gestió dels diferents departaments
- Ordenar i classificar informàticament expedients i documentació.
- Gestionar la informació en bases de dades informatitzades.
- Redacció i emissió de documents, correu electrònic i correu ordinari.
- Actualitzar l’agenda digital (entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc.).
- Organització de mitjans de comunicació.

Requisits

- Bon nivell de català parlat i escrit.
- Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
- Titulació de grau superior (pot ser cicle formatiu, certificat de professionalitat) o grau universitari en l'ambit administratiu.
- Les persones han de complir els requisits establerts en la convocatòria de contractacció +30anys o bé el programa ACOL.

Valorable

- Disponibilitat d'horaris per adaptar-se a l'equip de voluntaris
- Domini d’eines: Microsoft Office, pack Adobe i xarxes socials.
- Experiència prèvia en l'àrea de gestió en l’àmbit d’ONG i en la gestió de ONL.
- Experiència en el món de l’educació o de l’acció social.
- Haver format part / col·laborat prèviament en una àrea de la Fundació Roser de Maig

Aplicar a l'oferta

bottom of page