top of page
Archivos y paquetes

Portal de Transparència

La Fundació Roser de Maig està inscrita al Registre d'Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 3063. Tanmateix, es troba inscrita en el Registre Municipal d'Associacions Ciutadanes de Cerdanyola del Vallès amb el número 475.

 

Com a exercici de transparència, totes les activitats i accions s'organitzen amb l'execució d'un pressupost per part del departament o equip corresponent, amb el seguiment i supervisió de l'equip tècnic. Finalment, un consell extern i el Patronat revisen cada moviment per assegurar les finalitats fundacionals i l'acompliment d'aquestes.

2020

2019

Plans d'actuació

Balanç Social

2019

Memòries

Estatuts

Convenis i Subvencions

Descarregar

La Fundació Roser de Maig posa a disposició de tot l'equip de l'entitat el Projecte Educatiu de Centre [PEC], el Reglament de Règim Intern [RRI], el Protocol de Prevenció d'Abusos a Menors, així com d'altres protocols, annexos i decàlegs interns en el Rosea, la plataforma de l'entitat accessible per a tots els membres.

bottom of page